Godadgang Logo

Region H betaler for dit medlemskab

Det er gratis for dig at tilmelde din klinik, da Region Hovedstaden dækker alle omkostninger i perioden 2015-2024.

Alle andre bygninger og virksomheder  i Danmark betaler for registreringen, medlemskab og genbesøg som tilsammen finansierer ordningen. 

Ulla Kramer

[Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.]

[info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96]